Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe polegają na najkorzystniejszym sposobie lokowania funduszy pieniężnych poprzez nabywanie środków majątkowych oraz niematerialnych wartości aktywów trwałych. Mają one na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych, będących wynikiem przyrostu wartości zainwestowanego kapitału w postaci odsetek czy uzyskanych dywidend. W celu zaoferowania bezpiecznego rozwiązania zmierzającego do zwiększenia sumy aktywów na koncie, brana jest pod uwagę struktura danego majątku.

Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości stanowią grupę tzw. inwestycji niefinansowych. Dają możliwość ulokowania środków w nowoczesne condohotele oraz klasyczne apartamenty mieszkalne, które są realizowane w wysokim standardzie. Powstają w zrewitalizowanych kamienicach ulokowanych w centrach dużych miast. Ze względu na stałą stopę zwrotu i bezobsługowość, inwestycje w nieruchomości polecane są klientom szczególnie ceniącym bezpieczeństwo i zainteresowanym długookresową lokatą nadwyżek kapitału.

Inwestycje w grunty

Grunty, rekomendowane klientom w celach inwestycyjnych, to działki przeznaczone pod zabudowę. Zlokalizowane są na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, czyli w regionie coraz szybciej rozwijającym się pod względem turystycznym. Na działkach powstaną domy jednorodzinne, które mogą zostać przeznaczone na potrzeby własne właścicieli lub pod wynajem. Całość inwestycji stanowią osady z dostępem do jeziora. Utrzymaniem części wspólnych zajmie się zarządca nieruchomości.

Pozyskiwanie finansowania

Firmy wspierane są w procesie pozyskania finansowania na realizację strategicznych planów i wyborze najlepszego kierunku rozwoju. W tym celu wykorzystywane jest zarówno finansowanie dłużne, jak i pozyskanie inwestorów zainteresowanych zakupem obligacji korporacyjnych lub udziałów w spółkach. Dodatkowy kapitał może zostać przeznaczony na działalność operacyjną, zakup specjalistycznego sprzętu, otwarcie nowego rynku zagranicznego czy też kupno nieruchomości lub budowę obiektów.

Wsparcie prawne

Biorąc pod uwagę potrzeby i specyficzną sytuację każdego z klientów, została nawiązana współpraca z podmiotami oferującymi kompleksową obsługę prawną. Jej zakres dostosowywany jest do indywidualnych oczekiwań. Może obejmować zagadnienia związane z aspektami funkcjonowania firm i spółek prawa handlowego, jak i prawa pracy czy spadkowego. Zapewniane jest fachowe doradztwo prawne w każdym z tych obszarów, jak również udzielane jest wsparcie w podejmowaniu decyzji o skutkach finansowych.