Wartości

W biznesie ważne są te same wartości, co w życiu. Oprócz spełnienia wymogów biznesowych, ważna jest świadomość wpływu jaki wywiera ono na otoczeniu. Odpowiedzialność za relacje z interesariuszami, środowiska lokalne, jak również za rozwój swoich pracowników, przyczynia się do zwiększenia efektywności spółki oraz do wzrostu jej innowacyjności.

Etyka w biznesie

Etyka rozumiana jest jako uczciwość w doborze najkorzystniejszych dla swoich klientów rozwiązań, dbałość o kompletną informację na każdym etapie świadczenia usług finansowych oraz umiejętność przedkładania długoterminowych relacji nad jednorazowymi zyskami. Fakt, że Gerda Broker to w pełni niezależna firma doradcza, niepowiązana z żadną grupą kapitałową, daje gwarancję realizacji tych zasad w praktyce.

Troska o klienta

Troska to wsparcie klientów na wielu płaszczyznach. Od kompleksowego doradztwa w zakresie możliwości zainwestowania nadwyżek środków, przez pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych na rozwój firm, aż po usługi audytowe, księgowe czy ubezpieczeniowe. Ideą, która przyświeca Gerdzie Broker, jest zabezpieczenie finansowe klientów, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym.

Bezpieczeństwo powierzonych środków

Rzetelność w rekomendowaniu produktów finansowych oraz bezpieczeństwo zainwestowanych środków to priorytety. Szczegółowa analiza potrzeb klienta oraz aktualna sytuacja na rynku finansowym to kluczowe narzędzia wykorzystywane w procesie inwestycyjnym. Umożliwiają one dobranie rozwiązań, które cechuje stała stopa zwrotu i niezawodność przy optymalnym dopasowaniu do indywidualnego portfela.

Zespół

Ząrzad

Łukasz Lefanowicz

Prezes Zarządu Gerdy Broker

Łukasz Lefanowicz posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu skutecznych metod wdrażania strategii finansowych dla przedsiębiorstw. Jest specjalistą w zakresie doradztwa transakcyjnego, a także w obszarze fuzji, przejęć i emisji obligacji korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradztwa finansowego w Polsce – Open Finance i Home Broker, najpierw jako doradca, a następnie jako kierownik i dyrektor oddziału. W Gerdzie Broker pełni rolę Prezesa Zarządu. Ponadto z ramienia spółki delegowany jest do organów nadzorczych kluczowych inwestycji Gerda Broker.
Absolwent kierunków: finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Dziura

Wiceprezes Zarządu Gerdy Broker

Piotr Dziura to specjalista w zarządzaniu zespołami o rozproszonej strukturze oraz pozyskiwaniu strategicznych partnerów biznesowych i inwestorów. Doradzał w obszarze budowy i rozwoju sieci sprzedaży m.in. firmom z sektora deweloperskiego, energetycznego i logistycznego. Zajmował się również nadzorowaniem i prowadzeniem procesów negocjacyjnych przy fuzjach i przejęciach, pracując m.in. dla Open Finance i Noble Bank. Jest ekspertem w dziedzinie usług private banking i corporate finance. W Gerdzie Broker pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto z ramienia spółki delegowany jest do organów nadzorczych kluczowych inwestycji Gerda Broker.
Absolwent międzynarodowych stosunków ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.