O GERDA BROKER

Każdy proces rozwoju zaczyna się od ożywienia siły wewnętrznego potencjału. Sukces osiągasz wtedy, gdy skierujesz ją w odpowiednim czasie, na właściwe tory. Masz potencjał? Dzięki naszym umiejętnościom i doświadczeniu znajdziesz najlepsze warunki rynkowe i kapitałowe dla spotęgowania siły Twojego wzrostu.

WYDOBYWAMY SIŁĘ KAPITAŁU

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie formalnych aspektów pozyskania finansowania oraz private equity/venture capital.  W 2015 r. z naszej inicjatywy został powołany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GTF.

Mamy doświadczenie w doradztwie dla firm z sektorów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, jak energetyka czy logistyka, oraz w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów deweloperskich. Obejmujemy opieką doradczą małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa i wspieramy je w pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację celów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, a także celów rozwojowych oraz inwestycyjnych.

W obliczu spadku atrakcyjności tradycyjnych form lokowania kapitału siłą naszej oferty jest również możliwość inwestowania w produkty, takie jak nieruchomości (condohotele/aparthotele w atrakcyjnych lokalizacjach dla segmentów turystycznego i biznesowego) oraz grunty o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Nasze doradztwo zapewnia spółkom identyfikację optymalnych źródeł pozyskania finansowania, jak również obejmuje przygotowanie oraz  doradztwo w formalnych aspektach związanych z pozyskaniem kapitału niezbędnego dla realizacji celów biznesowych.

GERDA BROKER jest firmą niezależną, niepowiązaną z żadną grupą finansową, co pozwala nam w pełni obiektywnie oceniać potrzeby i sytuację naszych klientów, aby dobierać najlepsze instrumenty, odpowiadające ich potrzebom.

 

 

Zespół

Łukasz Lefanowicz

Prezes Zarządu GERDA BROKER

Łukasz Lefanowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Gerda Broker.

Posiada doświadczenie w tworzeniu skutecznych metod wdrażania strategii sprzedaży produktów finansowych. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, fuzjach i przejęciach oraz kupnie i sprzedaży spółek. Doradzał podmiotom z branży budowlanej, deweloperskiej oraz transportowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych spółkach zajmujących się doradztwem finansowym w Polsce – Open Finance i Home Broker, najpierw jako doradca, a następnie jako kierownik oddziału.

Absolwent Finansów i Bankowości oraz Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Dziura

Wiceprezes Zarządu GERDA BROKER

Piotr Dziura pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Gerda Broker.

Posiada doświadczenie w obszarze budowy i rozwoju sieci sprzedaży. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami o rozproszonej strukturze oraz poszukiwaniu partnerów strategicznych i inwestorów finansowych m.in. dla podmiotów sektora deweloperskiego, energetycznego i logistycznego. Jego doświadczenie obejmuje również nadzorowanie i prowadzenie procesów negocjacyjnych przy fuzjach i przejęciach.

Przed Gerda Broker pracował  w Open Finance S.A., a następnie zajmował stanowisko menadżerskie w  Noble Bank. Jest ekspertem w dziedzinie usług private banking i corporate finance.

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji na temat zarządzania kluczowymi klientami, źródeł i struktury finansowania przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych.

Mecenas Ewa Kutyba

Członek Zarządu GERDA BROKER

Mecenas Ewa Kutyba pełni obowiązki Członka Zarządu, Dyrektora Działu Prawnego spółki Gerda Broker oraz Administratora zabezpieczeń przy realizowanych przez firmę projektach.

Specjalizuje się w obsłudze sektora bankowego, transakcji i nieruchomości. Prowadzi własną praktykę – Kancelarię Prawną Prawo Podatki Finanse. Jest także ekspertem w zakresie outsourcingu, prawa zamówień publicznych oraz relacji przedsiębiorców z prawnikami.

Od wielu lat pełni funkcję Członka Zarządu w kilku spółkach i aktywnie angażuje się w promocję przedsiębiorczości, szczególnie wśród kobiet.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Roman Przasnyski

Główny Analityk GERDA BROKER

Od lat związany z polskim rynkiem kapitałowym, bankowością inwestycyjną i mediami. Dostarcza Zarządowi Gerda Broker pogłębioną wiedzę na temat gospodarki, sporządza analizy danych biznesowych, przygotowuje raporty i prognozy dotyczące polityki rozwoju rynku finansowego oraz reprezentuje Spółkę w mediach.

Wcześniej pracownik Departamentu Badań i Prognoz w Polskim Banku Rozwoju, a także pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmował również stanowisko głównego analityka i analityka w firmach doradztwa finansowego Gold Finance oraz Open Finance.

Od 1990 roku jako ekspert publikuje w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznej analizy, komentarze oraz materiały o charakterze poradnikowym dotyczące giełdy, rynków finansowych i makroekonomii.

Był redaktorem w miesięczniku „Forbes”, zastępcą kierownika działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, zastępcą redaktora naczelnego „Gazety Giełdy Parkiet” oraz redaktorem naczelnym miesięcznika „Gra na Giełdzie”.