Idea Family Office łączy w sobie możliwości inwestycyjne z usługami zarządczymi. Została uzupełniona o doradztwo podatkowe, prawne oraz księgowe. Jej głównym celem jest stworzenie bezpiecznego i skutecznego systemu inwestycyjnego z uwzględnieniem międzypokoleniowego transferu majątku. W praktyce prowadzi do zbudowania jego stabilnej struktury oraz pewnego kapitału na całe lata dzięki zyskownemu, a jednocześnie bezpiecznemu inwestowaniu.

Klubowy charakter usług świadczonych w ramach Family Office wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. W zależności od specyfiki poszczególnych majątków proponowane są indywidualnie dobrane usługi dodatkowe. W ten sposób budowane jest zaufanie i wiarygodność Gerdy Broker.

W ramach Family Office wspieramy klientów w przeprowadzaniu kompleksowego wewnętrznego audytu czy też wybranych obszarów działania przedsiębiorstwa. Analizujemy ryzyko biznesowe, oceniamy ewaluację projektów, przeprowadzamy kontrolę prawidłowego wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Zachowując w ten sposób stały monitoring realizacyjny, jaki jest konieczny do przeprowadzenia skutecznych procesów zarządczych w spółkach.

Kolejnym elementem pakietu usług Family Office jest wsparcie księgowo-kadrowe, konieczne dla zachowania pełnej kontroli nad prowadzonymi interesami. Rozliczenia przychodów i kosztów, doradztwo w zakresie prawa pracy, nadzór nad zawieraniem umów, odpowiednie rozłożenie obciążeń podatkowych i pracowniczych – to tylko niektóre z usług w tym obszarze, które są świadczone w ramach Family Office.

Równie ważna jak troska o bezpieczeństwo kapitału jest ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, stanowiącej integralną część majątku. Związane z tym doradztwo prawne i usługi patentowe pozwalają na zabezpieczenie praw do znaków towarowych, innowacyjnych produktów i usług oraz dzieł muzycznych, literackich czy filmowych.

Usługi ubezpieczeniowe mają z kolei na celu zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia klienta, członków jego rodziny, jak również firmy. Indywidualnie dopasowane rozwiązania ubezpieczeniowe, niezależność i pełna dyskrecja doradców zapewniają kompleksową ochronę majątku, jak również prowadzonej działalności.